Avalue har introduceret deres High Performance Computing Serie

Optimeret til AI, 5G, IoT, Machine Learning, Edge Computing og meget andet.

Dansk

Avalue

Avalue introducerer High Performance Computing Series, optimeret til AI, 5G, IoT, Machine Learning, Edge Computing, Medical Precision Computing og applikationer, der kræver realtid og høj pålidelighed

Avalue Technology Inc. (TAIEX: 3479-TW), en global udbyder af industriel pc-løsninger og et associeret medlem af Intel® Internet of Things Solutions Alliance, introducerer de seneste server-grade bundkort med dobbelt CPU og enkelte CPU-kerner (HPM-246UA) og HPM-621DE-serien) og 19-tommer 4U rackmonterede servere (HPS-246U4A og HPS-621D4A). Disse avancerede produkter er designet til at bringe forbedret databehandling og pålidelighed til forskellige vertikale markeder, såsom kunstig intelligens, maskinlæring, Internet of Things og 5G-teknologi inden for Smart Retail, Smart Manufacture, Smart City, Healthcare og Medical Precision Diagnosis.

 

Hvad er High Performance Computing (HPC)?

High-Performance Computing (HPC) er med evnen til at behandle data og udføre komplekse beregninger ved høj hastighed. HPC-serien er den næste æra af computerprodukter, der bringer lynhurtige analyser i realtid og ekstrem pålidelighed. Og den er optimeret til AI, 5G, IoT, ML (machine learning), edge computing, medicinsk præcisionscomputere og andre applikationer, der kræver realtid og hurtigere ydeevne og høj pålidelighed.

 

Hvorfor Avalues HPC-løsninger?

Avalues HPC-løsninger er bevæbnet til at øge produktiviteten og fremskynde tid til løsninger, hvilket giver hurtigere og bedre service for at opnå en konkurrencefordel og fremhæve funktionerne som nedenfor:

Tid til løsninger: Smertefri opgraderinger i det eksisterende serverrack, kabinet eller inde i systemchassiset med begrænset plads. Med stabil drift og veldesignet termisk løsning i et miljø med begrænset plads. Niveau 10 produkter er fuldt integrerede, testede og klar til brug white box server med CE og FCC certificeret. Denne prætestning og certificerede vil hjælpe kunderne med at fremskynde produktudviklingen og forkorte time-to-market.

Understøttet IPMI 2.0: IPMI (Intelligent Platform Management Interface) er et sæt industristandardspecifikationer for hardwarebaserede undersystemer, der giver administrations- og overvågningsfunktioner uafhængigt af værtssystemets CPU-firmware og operativsystem. Brugt sammen med en BMC (Baseboard Management Controller), giver IPMI en systemadministrator mulighed for at udføre mange forskellige overvågnings- og administrationsopgaver eksternt uden at skulle være fysisk placeret ved siden af og forbundet til systemet - såsom at tænde en server, installere BIOS eller firmware opdateringer og overvågning af blæserhastigheder og temperaturer. Avalues HPC-løsninger har indbygget BMC/IPMI-teknologi med systemovervågning i realtid og giver forebyggende vedligeholdelse for at minimere systemets nedetid og omkostninger til feltservice.

15-årig CPU-livscyklussupport: Intel® udvider produkttilgængeligheden for IOTG-køreplansprodukter til 15 år for at imødekomme IoT-markedets efterspørgsel. (Baseret på Intel® IOTG Roadmap)

Avalues HPC Solutions-familieprodukter omfatter:

EATX server bundkort: HPM-621DE (tilgængelig)
ATX-serverens bundkort: HPM-246UA (tilgængelig), HPM-621UA (kommer snart)
19-tommer 4U rackmonteret server: HPS-621D4A (kommer snart), HPS-246U4A (kommer snart)


HPM-246UA, ATX bundkort 

HPM-246UA er udstyret med Intel® 8/9th Gen. Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®/Xeon® E-processor ATX-bundkort op til 95W med Intel® C246-chipsæt. HPM-246UA er designet til højtydende databehandling, der kræver stor ydeevne og konkurrencedygtige omkostninger. Også et ideelt design til grafiske applikationer på højt niveau. HPM-246UA sammen med 4 x 288-bens DDR4 2400/2666MHz DIMM-stik ombord understøtter op til 128 GB (ECC-hukommelse understøttet af CPU). HPM-246UA er udstyret med en bred vifte af I/O-grænseflader, herunder 4 x SATA III, 6 x USB3.2 Gen1 (intern), 2 x USB3.2 Gen 2 (ekstern), 7 x RJ-45 (LAN 1) port delt med IPMI 2.0) til kameraer og internetforbindelse uden at gå på kompromis med ydeevnen, og 3 x DP++-porte understøtter tredobbelt skærm. Og til PCIe-slots inkluderer 1 x PCIe Gen3 x16-slot, 1 x PCIe Gen2 x8-slot, 1 x PCIe Gen3 x4-slot, 1 x PCIe Gen3 x1-slot og 1 x PCI 3.0 x1-slot til legacy motion control-kort og M2M-kommunikationskort.

HPM-621DE, EATX serverkort

HPM-621DE er udstyret med indbygget Intel® dual 2nd Gen. Xeon® skalerbare processorer EATX serverkort op til 150W TDP med Intel® C621 Chipset. HPM-621DE er en højtydende computer med bedre kerne, flere kerner i CPU'en. HPM-621DE er designet til at løse de mest komplekse problemer ved at levere lynhurtige, realtidsanalyser og ekstreme pålidelighedsløsninger. Den understøtter 12 x DDR4 2933/2666/2400/2133 RDIMM/LRDIMM op til 768 GB. Til PCIe-slots, inklusive 4 x PCIe x16-slots, 2 x PCIe x8-slots og 1 x PCI 3.0-slot til det gamle motion control-kort og M2M-kommunikationskort. Det rige I/O-interface, inklusive 1 x M.2 M-Key PCIe 3.0 x4 NVMe SSD, 2242/ 2260/ 2280 Form Factor, 10 x SATA III Understøtter op til 6,0 Gb/s, RAID 0,1,5,10 , og 4 x Intel I210AT (LAN1-port delt med IPMI 2.0).

 

Avalue

Avalue tilbyder forskellige produkter inden for smart city-løsninger, der bidrager til effektiv trafikstyring og transportsystemer. Lad os se nærmere på nogle af disse produkter og deres funktioner:

Smart Intersection Safety System: Avalue's Smart Intersection Safety System er designet til vejkryds, hvor der ikke er trafiksignaler. Ved hjælp af AI-genkendelse advarer systemet fodgængere ved at vise en advarsel på en LED-skærm, når de krydser vejen. Derudover viser LED-skærme på tilkørselsvejene til hovedvejen advarsler om køretøjer, der nærmer sig krydset, hvilket minder førere om at reducere hastigheden. Dette bidrager til at reducere risikoen for trafikulykker.

Overvågning af køreadfærd til forbedring af passagersikkerhed: Avalue integrerer hardwareudstyr og On-Board Diagnostics (OBD2) i eksisterende busser hos busselskaber i Taoyuan. Dette giver operatørerne mulighed for at overvåge status og position for deres busflåde samt registrere køreadfærd hos deres chauffører. Formålet er at levere sikrere busrejser og forbedre passagerernes tilfredshed. Ved at overvåge køreadfærd kan man også reducere antallet af klager og hændelser for busoperatørerne.

Transportationsystemer og indlejrede computere: Avalue tilbyder også transportationsystemer og indlejrede computere til køretøjer, jernbane og maritime applikationer. Disse systemer er designet til at være en vigtig komponent i smarte byer. Eksempler på Avalue's transportationsystemer inkluderer Rugged Fanless Vehicle Telematics System, Fanless Vehicle Telematics System med PoE (Power over Ethernet) og Rugged Fanless Railway System.

 

IoT

Avalue tilbyder en række produkter inden for IoT (Internet of Things), der er designet til at understøtte forskellige applikationer inden for sundhedspleje og andre industrier. Lad os se nærmere på nogle af disse produkter:

Healthcare IoT Solution: Avalue's Healthcare IoT Solution omfatter forskellige enheder og moduler til sundhedsplejeapplikationer. Dette omfatter EPD-42T kommunikationsmodul, ENT-13T1 eNote Tablet med Active Stylus, EBC-05B1 E Ink Bedside Card, REN-CBW CBS Gateway og EBC-13V1 13.3" E Ink Bedside Card.

Smarte detail-, sundhedspleje-, fremstillings- og transportsystemer: Avalue stræber efter at levere et komplet udvalg af intelligente løsninger til detailhandel, sundhedspleje, produktion og transport. Disse løsninger omfatter smarte detailprodukter, sundhedsplejeprodukter, industriel IoT og kantcomputing. Avalue tilbyder blandt andet PCB'er, box PC'er og touchskærmssystemer til at opfylde kravene i den næste generation af industrielt IoT og kantcomputing.

 

Sensor ECS

Få avalues produkter på Sensor ECS 

Kontakt vores specialister i dag

-------------------------------------------------------------------------

 

Engelsk

 

Avalue

Avalue is Introducing High Performance Computing Series, Optimized for AI, 5G, IoT, Machine Learning, Edge Computing, Medical Precision Computing & Applications Requiring Real-Time and High Reliability

Avalue Technology Inc. (TAIEX: 3479-TW), a global industrial PC solution provider and an associate member of the Intel® Internet of Things Solutions Alliance, introduces the latest server-grade mainboards of dual CPU and single CPU cores (HPM-246UA and HPM-621DE series) and 19-inch 4U rackmount servers (HPS-246U4A and HPS-621D4A). These high-end products are designed to bring enhanced computing and reliability to various vertical markets, such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, and 5G Technology in Smart Retail, Smart Manufacture, Smart City, Healthcare and Medical Precision Diagnosis markets.

What is High Performance Computing (HPC)?

High-Performance Computing (HPC) is with the ability to process data and perform complex calculations at high speed. HPC series is the next era of computing products that brings lightning-fast, real-time analysis & extreme reliability performance. And it’s optimized for AI, 5G, IoT, ML (machine learning), edge computing, medical precision computing and other applications requiring real-time and faster performance and high reliability.

Why Avalue’s HPC Solutions?

Avalue’s HPC solutions are armed to drive productivity and expedite time-to-solutions, providing faster and better service to gain a competitive advantage and highlighting the features as below:

Time-to-solutions: Painless upgrades in the existing server rack, cabinet, or inside the system chassis with limited space. With stable operation and well-designed thermal solution in a space-constraint environment. Level 10 products are fully integrated, testing and ready-to-use white box server with CE and FCC certified. This pre-testing and certified will help customers to speed up product development and shorten time-to-market. 

IPMI 2.0 Supported: The IPMI (Intelligent Platform Management Interface) is a set of industry-standard specifications for hardware-based subsystems that provide management and monitoring capabilities independently of the host system's CPU firmware, and operating system. Used together with a BMC (Baseboard Management Controller), IPMI allows a system administrator to perform many different monitoring and management tasks remotely without having to be physically located next to and connected to the system – such as power cycling a server, installing BIOS or firmware updates, and monitoring fan speeds and temperatures. Avalue’s HPC solutions have built-in onboard BMC/IPMI technology with real-time system monitoring and provide preventive maintenance to minimize system downtime and field service cost.

15-Year CPU Life Cycle Support: Intel® extends the product availability for IOTG roadmap products to 15 years to respond to the IoT market demand. (Based on Intel® IOTG Roadmap)

Avalue’s HPC Solutions family products include:

  • EATX server mainboard: HPM-621DE (available)
  • ATX server mainboard: HPM-246UA (available), HPM-621UA (coming soon)
  • 19-inch 4U rackmount server: HPS-621D4A (coming soon), HPS-246U4A (coming soon)

HPM-246UA, ATX Motherboard

HPM-246UA is equipped with Intel® 8/9th Gen. Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®/Xeon® E Processor ATX Motherboard Up to 95W with Intel® C246 Chipset. HPM-246UA is designed for high-performance computing requiring great performance and competitive cost. Also an ideal design for high-level graphic applications. HPM-246UA along with 4 x 288-pin DDR4 2400/2666MHz DIMM socket onboard, supports up to 128GB (ECC memory supported by CPU). HPM-246UA is equipped with a wide array of I/O interface, including 4 x SATA III, 6 x USB3.2 Gen1 (internal), 2 x USB3.2 Gen 2 (external), 7 x RJ-45 (LAN 1 port shared with IPMI 2.0) for cameras and internet connection without compromising performance, and 3 x DP++ ports support triple display. And for the PCIe slots includes 1 x PCIe Gen3 x16 slot, 1 x PCIe Gen2 x8 slot, 1 x PCIe Gen3 x4 slot, 1 x PCIe Gen3 x1 slot and 1 x PCI 3.0 x1 slot for legacy motion control card and M2M communication card.

HPM-621DE, EATX server board

HPM-621DE is equipped with onboard Intel® dual 2nd Gen. Xeon® scalable processors EATX server board up to 150W TDP with Intel® C621 Chipset. HPM-621DE is a high-performance computing with better core, more cores within the CPU. HPM-621DE is designed to solve the most complex problems, providing lightning-fast, real-time analysis & extreme reliability solutions. It supports 12 x DDR4 2933/2666/2400/2133 RDIMM/LRDIMM up to 768GB. For PCIe slots, including 4 x PCIe x16 Slots, 2 x PCIe x8 Slots, and 1 x PCI 3.0 Slot for the legacy motion control card and M2M communication card. The rich I/O interface, including 1 x M.2 M-Key PCIe 3.0 x4 NVMe SSD, 2242/ 2260/ 2280 Form Factor, 10 x SATA III Supports Up to 6.0 Gb/s, RAID 0,1,5,10, and 4 x Intel I210AT (LAN1 Port Shared with IPMI 2.0).

 

Avalue

Evaluate Avalue offers various products within smart city solutions that contribute to efficient traffic management and transport systems. Let's take a closer look at some of these products and their features:

Smart Intersection Safety System: Avalue's Smart Intersection Safety System is designed for intersections where there are no traffic signals. Using AI recognition, the system warns pedestrians by displaying a warning on an LED screen when they cross the road. In addition, LED screens on the access roads to the main road display warnings of vehicles approaching the intersection, reminding drivers to reduce speed. This helps to reduce the risk of traffic accidents.

Driving behavior monitoring to improve passenger safety: Avalue integrates hardware equipment and On-Board Diagnostics (OBD2) into existing buses of bus companies in Taoyuan. This allows operators to monitor the status and position of their bus fleet as well as record the driving behavior of their drivers. The aim is to deliver safer bus journeys and improve passenger satisfaction. Monitoring driving behavior can also reduce the number of complaints and incidents for bus operators.

Transportation Systems and Embedded Computing: Avalue also offers transportation systems and embedded computing for vehicle, rail and maritime applications. These systems are designed to be an important component of smart cities. Examples of Avalue's transportation systems include Rugged Fanless Vehicle Telematics System, Fanless Vehicle Telematics System with PoE (Power over Ethernet) and Rugged Fanless Railway System.
 

IoT

Avalue offers a range of IoT (Internet of Things) products designed to support various applications in healthcare and other industries. Let's take a closer look at some of these products:

Healthcare IoT Solution: Avalue's Healthcare IoT Solution includes various devices and modules for healthcare applications. This includes EPD-42T Communication Module, ENT-13T1 eNote Tablet with Active Stylus, EBC-05B1 E Ink Bedside Card, REN-CBW CBS Gateway and EBC-13V1 13.3" E Ink Bedside Card.

Smart Retail, Healthcare, Manufacturing and Transportation Systems: Avalue strives to provide a full range of intelligent solutions for retail, healthcare, manufacturing and transportation. These solutions include smart retail products, healthcare products, industrial IoT and edge computing. Avalue offers, among other things, PCBs, box PCs and touch screen systems to meet the requirements of the next generation of industrial IoT and edge computing.

 

Sensor ECS

Get Avalues products on Sensor ECS

Kontact our specialists today

 

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Show details